Renovatie en nieuwbouw Marecollege

Het schoolbestuur gaf opdracht voor een drastische make over van het gebouw. Ambitieniveau: de friste school van Leiden. Binnen en buiten is de school onherkenbaar opgeknapt.

Energie Techniek paste de elektrotechnische installatie in de school aan. Met als leidraad “Frisse School” is speciaal gedacht aan de klimaatregeling. Uit een uniek plafond met speciaal ontworpen gatenmotief stroomt verse lucht de lokalen in. Verder verzorgden we de verlichting en de elektrotechniek in de leslokalen (smart boards).

  1. Werkzaamheden: Volledige elektrotechnische installatie (design & construct)
  2. Architect: 24h-Architecture


Projectspecificaties
OpdrachtgeverVan Driesten Bouw BV

Alle projecten