Le Carrefour – Leiden

Le Carrefour is een bijzonder gebouw dat bijzondere elektrotechniek vereist. Het kantoor is negen meter boven het maaiveld getild door een expressieve draagconstructie. Die bestaat uit twaalf ‘bomen’ die zich elk splitsen in twaalf ‘takken’. De takken gaan over in een schuin geplaatst vakwerk en dragende kolommen in de gevel.

Energie techniek nam de complete elektrotechnische installatie van het hele complex voor zijn rekening (design & construct).

  1. Werkzaamheden: Volledige elektrotechnische installatie (design & construct)
  2. Architect: VVKH Architecten


Projectspecificaties
OpdrachtgeverEurocommerce Projectontwikkeling BV
Aanneemsom€ 2.600.000,-
Tijdsbestekmei 2008 - oktober 2011

Alle projecten